Projektové a stavebně montážní práce

Znalecké posudky

vypracuji v rámci svého oprávnění v oboru ekonomika, ceny a odhady

  • znalecký posudek pro potřeby převodu (směna, prodej), darování, dědictví
  • stanovení ceny obvyklé k určitému datu pro prodej nebo převod nemovitých věcí, pro insolvenční řízení, pro exekuční řízení a pro proces oddlužení dle zák. 182/2006 Sb.

Odhady nemovitostí

vypracuji v rámci svého oprávnění pro oceňování nemovitých věcí

  • ocenění nemovitých věcí pro bankovní účely

Projektové práce

vypracuji v rámci svého oprávnění pro pozemní stavitelství

  • projekty bytové výstavby (rodinné domy, rekreační chaty, garáže, drobné stavby)
  • projekty dodatečného povolení stavby (dříve pasport)
  • projekty demolice staveb
  • změnu využití území

Technická pomoc

  • zaměření stavby, pozemku, inženýrských sítí apod. ve spolupráci s oprávněným geodetem
  • zajištění podkladů a smluv pro převod nemovitých věcí