Projektové a stavebně montážní práce

Znalecká a projekční  kancelář  nakládala s osobními údaji (OÚ) svých zákazníků vždy s úctou a s pečlivostí.

Do 25. května 2018 se veškerá činnost  řídila zákonem 101/2000Sb. o ochraně OÚ. Nyní, v duchu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) prohlašuji, že byla učiněna veškerá opatření k zajištění souladu s tímto zákonem.